Tibet

Fram till 1959 då Dalai Lama gick i exil tillsammans med 100.000 tibetaner, var landet och dess mattor ett relativt okänt begrepp i västerlandet. Finns mycket få riktigt gamla mattor bevarade men förekommer på muséer och privatsamlare.

På senare tid har Tibet-mattor tillverkats mest i Nepal.

36

Mattor