Historia

Företagets historia började med att Bo Halldén (1907-1969) startade eget under namnet Mattspecialen på Järnvägsgatan 24 i Landskrona. Året var 1954 och Bo kom närmast från Franklins, på den tiden en stor möbel- och textilbutik i Helsingborg, där han ansvarade för mattavdelningen.

Den till ytan anspråkslösa lokalen på Järnvägsgatan 24 (ca 100 m²) förblev Mattspecialens butikslokal fram till 1969, då Bo gick bort och hans son Carl-Axel tog över verksamheten bara 26 år gammal. Samma år flyttade företaget till en större lokal på den närbelägna adressen Regeringsgatan 53. Verksamheten expanderade snabbt och 1972 befanns det nödvändigt att utöka med stor lagerlokal på Bävergatan för att möta efterfrågan på heltäckande mattor.

1973 bytte företaget namn till Halldéns Mattor AB. Efter en ombyggnad av lagerlokalen på Bävergatan kunde vi 1978 öppna ett av de största mattvaruhusen i norra Europa med en yta på ca. 1800 m². Vid samma tid startades filialbutiker i Helsingborg och Lund. Detta var en mycket expansiv period i företagets historia med många anställda och medarbetare.

Efter några år (1980) fattades beslutet att samla verksamheten under ett tak i den stora lokalen på Bävergatan. Halldéns Mattor AB förblev ett av de största i branschen i fråga om utbud och butiksyta, men till skillnad mot tidigare har det under senare årtionden huvudsakligen varit familjemedlemmar kvar i företaget, främst Carl-Axel, hustrun Kerstin och sonen Alexander.

I november 2018 gick Carl-Axel Halldén bort, efter att ha varit företagets verkställande direktör och drivande kraft under femtio års tid. Carl-Axel arbetade med sitt livsverk in i det sista, trots uppnådd pensionsålder, och efterlämnade ett stort tomrum vid sin bortgång.

Sonen Alexander driver nu företaget vidare tillsammans med sin hustru Malin.