Afghan

Persiens grannland i öster, Afghanistan är välkänt för sina mattor med enkla geometriska motiv och oftast varma röda färger. Till varp och lugg används ullgarn.

Belutch-mattorna kommer från i hela nordöstra Khorasan-området, från staden Meshed i östra Persien till västra Afghanistan. Belutchi, en nomadstam som strövar omkring i dessa områden, ständigt sökande nya betesmarker för sina djur.

44

Mattor