Svenska Röllakan

Röllakan (eller även rölakan) är en vävteknik som är en enklare variant av gobelängväven och används numera mest för ullmattor. Skarvarna mellan färgområden i mönstret kan göras så att tyget blir oliksidigt eller liksidigt.

Röllakan är en av de enklaste vävteknikerna av varp och inslag i tuskaft. Varje inslagstråd är mönsterbildande. I samband med mönsterbyte läggs en ny tråd in i samma skäl och trådarna binds samman genom att de slingras om varandra. Vanligast är enkelslingning som innebär att inlagstrådarna slingas om varandra varannan gång de möts. Från mer sentida miljöer är dubbelslingning som innebär att inslagstrådarna slingas om varandra vid varje möte vanligare.

7

Mattor